Keystone logo

23 BSc Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Vi sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • BSc
  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
  • Vi sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (23)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

BSc Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Vi sinh học

Một mức độ 's cử nhân là bước đầu tiên trong giáo dục đại học. Học sinh có cơ hội tuyệt vời để học giáo dục cơ bản mà sẽ trở thành nền tảng cho tương lai của họ. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể chọn để tiếp tục học tập trong chương trình một bậc thầy 's, hoặc bạn có thể theo đuổi một sự nghiệp bằng cách sử dụng những kiến ​​thức bạn có.

Một BSc Vi sinh là gì? Vi sinh vật tập trung chủ yếu vào loại thuốc và bệnh tật. Thế giới luôn luôn cần các nhà sinh học sắp tới để tiếp tục nghiên cứu về phòng chống dịch bệnh, nguyên nhân và điều trị. Một Cử 's chương trình lấy học sinh bắt đầu xuống con đường này, thường kết hợp với công tác lâm sàng hoặc phòng thí nghiệm để nghiên cứu bổ sung lớp học. Các chuyên ngành về vi sinh bao gồm virus học, miễn dịch, và dịch tễ học, nhưng các nghiên cứu tổng quát hơn có thể được thực hiện như là tốt. Làm việc trong các ngành công nghiệp dược phẩm cũng có thể.

Sinh viên tốt nghiệp của các lợi ích lĩnh vực vi sinh từ một sự nghiệp rất thỏa mãn.Các nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học chuyên nghiệp trong lĩnh vực này cứu sống mỗi ngày. Học sinh cũng có thể nhập một lĩnh vực trong đó có một nhu cầu lớn cho các chuyên gia.

Học phí cho các chương trình vi sinh thay đổi khá một chút. Có nhiều yếu tố, bao gồm cả chiều dài và đất nước của nghiên cứu, các chương trình cụ thể và trường học, và toàn thời gian hoặc tình trạng bán thời gian sẽ đóng một vai trò trong việc xác định chi phí. Bước đầu tiên bạn nên được để nghiên cứu tất cả các lựa chọn của bạn để tìm một chương trình làm việc với các nhu cầu của bạn.

Một mức độ vi sinh chuẩn bị học sinh cho công việc tại các cơ sở nghiên cứu, nhiều hơn so với các bệnh viện hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hiện vẫn còn rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp để lựa chọn, tuy nhiên. Nó có thể làm việc như một bác sĩ, nhà khoa học y sinh, dược sĩ hoặc với các cơ quan chính phủ, các công ty dược phẩm, các dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân, hoặc thậm chí với các trường y. Đối với công việc mà trực tiếp nhất giúp cho người dân, sinh viên tốt nghiệp nên theo đuổi một sự nghiệp như là một dược sĩ.

Để bắt đầu giáo dục đại học của bạn, chương trình nghiên cứu vi sinh học khác nhau đáp ứng nhu cầu của bạn cho thời gian và ngân sách. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường được lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.