Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Armenia 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Armenia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Armenia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Armenia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Armenia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Đọc thêm

Tìm các trường đại học cử nhân tại Armenia và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Armenia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Armenia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Yerevan State University provides high-quality education to ensure the competitiveness of its graduates in the local, as well as the global labour market. To deal with contemporary challenges and to e ... Đọc thêm

Yerevan State University provides high-quality education to ensure the competitiveness of its graduates in the local, as well as the global labour market. To deal with contemporary challenges and to effectively accomplish its educational mission, YSU continuously upgrades the profile and content of its educational programmes, applies modern teaching and learning methods, and provides students with effective support services. Đọc ít hơn

Our university is an old university located in Yerevan, the capital city of Armenia. The university is accredited by ANQA, Armenia’s National Center For Professional Education Quality Assurance. The u ... Đọc thêm

Our university is an old university located in Yerevan, the capital city of Armenia. The university is accredited by ANQA, Armenia’s National Center For Professional Education Quality Assurance. The university also holds approvals from the MES (Ministry of Education and Science) of Armenia for providing the medical education program. Đọc ít hơn

Founded in 1991, AUA provides a high-quality, graduate and undergraduate education that encourages civic engagement and promotes democratic values, fostering scholarship in a setting that values and d ... Đọc thêm

Founded in 1991, AUA provides a high-quality, graduate and undergraduate education that encourages civic engagement and promotes democratic values, fostering scholarship in a setting that values and develops academic excellence, free inquiry, integrity, scholarship, leadership, and service to society. Đọc ít hơn