Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Armavir Province, Armenia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Armavir Province. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Armavir Province đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Armavir Province. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Armavir Province đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Ankara Medipol University adopts the principle of raising individuals who have gained permanent superiority, who are focused on science and technology production, who can respond to the changing needs ... Đọc thêm

Ankara Medipol University adopts the principle of raising individuals who have gained permanent superiority, who are focused on science and technology production, who can respond to the changing needs of the society, with the education it provides and the differences it adds, and accepts it as a duty to contribute to the society and universal science. Đọc ít hơn