Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Krems an der Donau, Áo 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Krems an der Donau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Krems an der Donau đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Krems an der Donau

Địa điểm
Áo
Krems an der Donau
The Faculty of Business and Globalization offers continuing university education within a broad range of economics and management sciences, communicat...
IMC University of Applied Sciences Krems (IMC Krems) is widely regarded as Austria’s most modern and international university of applied sciences. The...
The University aims to play a groundbreaking role in the advancement of health-related science and technology, focusing on four areas of study: health...