Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Thánh Pölten, Áo 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Thánh Pölten. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thánh Pölten đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Thánh Pölten. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thánh Pölten đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

With more than 3,400 students, the St. Pölten University of Applied Sciences is a key player in the Austrian higher education sector and one of the most important employers in the region. Our universi ... Đọc thêm

With more than 3,400 students, the St. Pölten University of Applied Sciences is a key player in the Austrian higher education sector and one of the most important employers in the region. Our university distinguishes itself through its a future-oriented and steadily growing number of study programs, strong interdisciplinary collaboration and its research focus. Đọc ít hơn