Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Wiener Neustadt, Áo 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Wiener Neustadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Wiener Neustadt đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Wiener Neustadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Wiener Neustadt đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Applied Sciences Wiener Neustadt has been, and will continue offering excellence in teaching and research and top class education for students who then graduate as highly qualified p ... Đọc thêm

The University of Applied Sciences Wiener Neustadt has been, and will continue offering excellence in teaching and research and top class education for students who then graduate as highly qualified professionals from the 37 study programmes in the faculties of Business, Engineering, Health, Security and Sport. Đọc ít hơn
Wiener Neustadt