Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Aschaffenburg, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Aschaffenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aschaffenburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Aschaffenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aschaffenburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Aschaffenburg University of Applied Sciences (UAS) is a dynamic and growing university of applied sciences known for its innovative and interdisciplinary approach to education and its close links with ... Đọc thêm

Aschaffenburg University of Applied Sciences (UAS) is a dynamic and growing university of applied sciences known for its innovative and interdisciplinary approach to education and its close links with the business world. We offer bachelor’s and master’s degree programmes that have a strong practical focus within the fields of business, law, and engineering. Đọc ít hơn
Aschaffenburg , Munich + 1 Hơn Ít hơn