Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Elsfleth, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Elsfleth. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Elsfleth đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Elsfleth. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Elsfleth đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Human values, future orientation, good research conditions, and teaching quality are the cornerstones of Jade University with its three locations in the north-west of Germany. The Core values of Jade ... Đọc thêm

Human values, future orientation, good research conditions, and teaching quality are the cornerstones of Jade University with its three locations in the north-west of Germany. The Core values of Jade University of Applied Sciences commits the university to social responsibility and define the framework for planning its development and objectives. The Core values describe the culture we want to embody at Jade University of Applied Sciences. Đọc ít hơn
Wilhelmshaven , Oldenburg , Elsfleth + 2 Hơn Ít hơn