Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Gera, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gera. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gera đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gera. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gera đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Unsere Hochschule ist mit über 900 Studierenden in 12 Bachelor- und Masterstudiengängen die einzige private, staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditierte Hochschule im Fr ... Đọc thêm

Unsere Hochschule ist mit über 900 Studierenden in 12 Bachelor- und Masterstudiengängen die einzige private, staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditierte Hochschule im Freistaat Thüringen. Đọc ít hơn
Gera , Bon , Stuttgart , Heidelberg , Karlsruhe , Düsseldorf + 5 Hơn Ít hơn