Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Iserlohn, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Iserlohn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iserlohn đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Iserlohn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iserlohn đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Private and state-accredited: The University of Applied Sciences Europe (UE) educates tomorrow's designers and decision-makers in the areas of business, sports, media & event and art & design. ... Đọc thêm

Private and state-accredited: The University of Applied Sciences Europe (UE) educates tomorrow's designers and decision-makers in the areas of business, sports, media & event and art & design. The students become part of an innovative and international network, representing more than 100 nations at the UE campuses in Berlin, Hamburg and Iserlohn. Đọc ít hơn
Berlin , Iserlohn , Hamburg , Potsdam + 3 Hơn Ít hơn