Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Lippstadt, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Lippstadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lippstadt đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Lippstadt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lippstadt đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Working practice-oriented and in small groups, Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences offers high-quality study programs with a clear orientation towards current and future market requirements. ... Đọc thêm

Working practice-oriented and in small groups, Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences offers high-quality study programs with a clear orientation towards current and future market requirements. The young team of professors is practically experienced. With an interdisciplinary setup, teaching focuses on both the promotion of individual strengths and the imparting of social competences, such as teamwork. Đọc ít hơn