Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Bánh mì kẹp thịt

Hochschule Magdeburg-Stendal

Address
Breitscheidstraße 2
39114 Bánh mì kẹp thịt, Sachsen-Anhalt, Đức
Điện thoại
+49 (0391) 886 - 4106

Mục tiêu

Address
Osterburger Straße 25
39576 Mục tiêu, Sachsen-Anhalt, Đức

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: