Mainz University Of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Thực tế và lý thuyết âm thanh, quốc tế và tương lai theo định hướng - nghiên cứu tại Mainz University Of Applied Sciences chuẩn bị cho sinh viên nghề nghiệp của họ và tương lai của họ trong ý nghĩa tốt nhất của từ. Chúng tôi được biết đến với sự phụ thuộc lẫn nhau trong giảng dạy, nghiên cứu và thực hành. Sự hợp tác giữa các trường đại học và công nghiệp đặc biệt chặt chẽ ở đây: các chương trình cấp bằng tại chỗ làm việc một mình nuôi dưỡng 450 quan hệ đối tác hợp tác , chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh của vùng Rhine-Main .

Đó là một tình huống có lợi: Cộng đồng doanh nghiệp hưởng lợi từ những ý tưởng sáng tạo từ trường đại học, và ngược lại, sinh viên được hưởng lợi từ các mục tiêu cụ thể của các công ty. Điều này có thể được nhìn thấy, trong số những thứ khác, trong việc giới thiệu các chương trình cấp bằng quốc tế và tương lai như thiết kế phương tiện truyền thông, kinh doanh quốc tế và truyền thông, CNTT

Từ nghiên cứu chuyển giao công nghệ

Trong nghiên cứu và phát triển ứng dụng, chúng tôi đã thực hiện công việc hàng đầu được quốc tế công nhận ở nhiều lĩnh vực. Điều này được chứng minh rõ ràng bởi nhiều dự án do bên thứ ba tài trợ và phát triển bằng sáng chế. Với những đầu mối mới trong công việc của mình, chúng tôi tiếp tục đặt dấu ấn sáng tạo trong nghiên cứu và phát triển - sau đó chúng tôi thực hiện với các đối tác hợp tác từ kinh doanh, khoa học, văn hóa và công nghiệp.

Bảy học viện có những đầu mối làm việc riêng của họ đã nổi lên từ các trường học tại trường đại học của chúng tôi cho tới ngày nay; những người tiên phong trong số họ đã làm việc độc lập và thành công trong hơn mười năm.

Để thúc đẩy trao đổi với các đối tác bên ngoài từ các tổ chức công và lĩnh vực kinh doanh, văn phòng trung chuyển của trường đại học hỗ trợ tất cả các đối tác tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển.

Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi

Tuyên bố sứ mệnh của Mainz University Of Applied Sciences là lộ trình cải tiến chất lượng liên tục như là một phần của kiểm toán đại học và do đó chịu sự phát triển năng động.

Tuyên bố nhiệm vụ là kiểm toán đại học

Nó bao gồm mười hai nguyên tắc hướng dẫn về các vấn đề cốt lõi liên quan của chính sách giáo dục đại học như nghiên cứu, giảng dạy và nghiên cứu. Việc quản lý trường đại học quyết định trong một chu kỳ hàng năm mà các mục tiêu được liệt kê sẽ được phát triển hơn nữa với kết quả mong muốn. Điều này có nghĩa là các mục tiêu đặt ra trong tuyên bố sứ mệnh phải được xem xét liên tục, phải chứng minh rõ ràng trong "thử nghiệm axit" của ứng dụng thực tế và có những hậu quả bất biến đối với chính sách đại học (ví dụ như chính sách việc làm). Do đó, trường đại học có thể thực hiện phân tích điểm mạnh / điểm yếu vĩnh viễn, liên tục đặt ra các mục tiêu mới, tạo ra các cấu trúc mới cho việc triển khai và đưa ra các giải pháp.

Địa điểm

Chính

Address
Holzstraße 36
55116 Chính, Tê giác-Palatinate, Đức

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn