Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Offenburg, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Offenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Offenburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Offenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Offenburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Founded in 1964, as a "National School of Engineering," Offenburg University of Applied Sciences quickly established itself as a high-performance educational institution with a practical orientation. ... Đọc thêm

Founded in 1964, as a "National School of Engineering," Offenburg University of Applied Sciences quickly established itself as a high-performance educational institution with a practical orientation. Today our University forms a thriving community, with over 4,300 students on two campuses. We offer Bachelor's and Master's degrees in four Departments: Business Administration and Industrial Engineering, Electrical Engineering and Information Technology, Mechanical Engineering and Process Engineering, and Media and Information. Đọc ít hơn
Offenburg , Gengenbach + 1 Hơn Ít hơn