Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Potsdam, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Potsdam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Potsdam đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Potsdam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Potsdam đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The private university XU Exponential University is Germany’s first university to focus exclusively on digitization and technology. At Studio Five on the grounds of the Filmpark Babelsberg in Potsdam, ... Đọc thêm

The private university XU Exponential University is Germany’s first university to focus exclusively on digitization and technology. At Studio Five on the grounds of the Filmpark Babelsberg in Potsdam, we set up a campus that focuses specifically on the education, advancement, and networking of future heroes of digital change. A place for you! Đọc ít hơn