Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Rottenburg, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Rottenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rottenburg đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Rottenburg. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rottenburg đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Our students appreciate the pleasant atmosphere and the personal interaction. The training content of the courses is based on future fields relevant to the labor market. With almost 1200 students, the ... Đọc thêm

Our students appreciate the pleasant atmosphere and the personal interaction. The training content of the courses is based on future fields relevant to the labor market. With almost 1200 students, the Rottenburg University of Applied Sciences is a small but future-oriented university with a clear core forestry profile. Đọc ít hơn