Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Straubing, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Straubing. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Straubing đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Straubing. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Straubing đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability is a new Integrative Research Center at the Technical University of Munich. Its focus in research and teaching makes the new center unique: It ... Đọc thêm

The Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability is a new Integrative Research Center at the Technical University of Munich. Its focus in research and teaching makes the new center unique: It will concentrate on renewable resources, biotechnology, and bioeconomy. For this, new interdisciplinary degree programs will be established, that nationwide are only offered by TUM in Straubing. Đọc ít hơn