Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Võng, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Võng. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Võng đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Võng. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Võng đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm has a clear profile: We train leaders for the growing labor market of business-related technical services. We have placed the focus of our studies ... Đọc thêm

The SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm has a clear profile: We train leaders for the growing labor market of business-related technical services. We have placed the focus of our studies on promising industries. Đọc ít hơn