Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Industrial Area, Ả Rập Saudi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Industrial Area. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Industrial Area đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Industrial Area. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Industrial Area đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Majmaah University is one of the most recent universities in the dear homeland, which has joined a system of many and large scientific edifices to become a tributary of university education and a perm ... Đọc thêm

Majmaah University is one of the most recent universities in the dear homeland, which has joined a system of many and large scientific edifices to become a tributary of university education and a permit for the people of Al Majmaah Governorate and the governorates within the university’s scope expects a lot to offer them. Đọc ít hơn
Industrial Area