Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Buraydah, Ả Rập Saudi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Buraydah. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Buraydah đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Buraydah. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Buraydah đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

It is one of the administrative regions in Saudi Arabia, and its headquarters is the city of Buraidah. Qassim is known for the abundance of groundwater, and it provides the Kingdom of Saudi Arabia wit ... Đọc thêm

It is one of the administrative regions in Saudi Arabia, and its headquarters is the city of Buraidah. Qassim is known for the abundance of groundwater, and it provides the Kingdom of Saudi Arabia with the best types of dates and vegetables. The key cities of the region are: Buraidah, largest city, Onaizah, Maznib, Bukeiriyah, Badayea, Almaznib, Alkhabra, Riyadh Alkhabra, Alasyah, Oklat Alsukoor, Dhariah, Oyoon Aljawa, and others. Đọc ít hơn