Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Mecca, Ả Rập Saudi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mecca. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mecca đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mecca. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mecca đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Kingdom of Saudi Arabia is at the forefront of the countries of the Islamic world due to its religious status as well as its historic and civilizational importance. It includes the Qiblah (Ka`bah) ... Đọc thêm

The Kingdom of Saudi Arabia is at the forefront of the countries of the Islamic world due to its religious status as well as its historic and civilizational importance. It includes the Qiblah (Ka`bah) which the Muslims face during their daily Prayers. Moreover, millions of people's hearts turn to Makkah, wishing to perform Hajj and Umrah. Đọc ít hơn