Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kabul, Afghanistan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kabul. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kabul đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kabul

Địa điểm
Afghanistan
Kabul
Đại học Mỹ của Afghanistan là trường đại học tư nhân, không vì mục đích lợi nhuận, phi đảng phái và đồng giáo dục chỉ của Afghanistan. Nó mở ra cánh c...