Bucks New University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Bucks New University

Một số cựu sinh viên nổi tiếng

Địa điểm

Cao Wycombe

Bucks New University

Address
Queen Alexandra Road
HP11 2JZ Cao Wycombe, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Cầu đi

Address
106 Oxford Road
UB8 1NA Cầu đi, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Aylesbury

Address
59 Walton Street
HP21 7QG Aylesbury, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland