Regent College London

Địa điểm

London

Address
Kingsbury Campus,
Masons House, 1-3 Valley Drive

NW9 9NG London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

London

Address
Southall Campus,
39-47 High Street, Southall

UB1 3HF London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

London

Address
London Campus,
153 Great Titchfield Street, Fitzrovia

W1W 5BD London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.