University for the Creative Arts

Địa điểm

Canterbury

Address
UCA Canterbury,
New Dover Road

CT1 3AN Canterbury, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Epsom

Address
UCA Epsom,
Ashley Road

KT18 5BE Epsom, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Farnham

Address
UCA Farnham,
Falkner Road

GU9 7DS Farnham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Dốc

Address
UCA Rochester,
Fort Pitt

ME1 1DZ Dốc, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Maidstone

Address
The Maidstone Studios,
Vinters Park

ME14 5NZ Maidstone, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Molesey

Address
Royal School of Needlework,
Apartment 12a,
Hampton Court Palace

KT8 9AU Molesey, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland