Các Trường học & Các trường Đại học ở Azerbaijan

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Azerbaijan 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Azerbaijan. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Azerbaijan đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Azerbaijan và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Azerbaijan và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Azerbaijan: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

6 Kết quả trong Azerbaijan

Nakhchivan University

Bachelor Azerbaijan Nakhchivan September 2019

Nakhchivan University was established in 1999 by the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan and started its activity as a higher education institution. The university is the only private university located outside the capital of Azerbaijan, Baku.


Nakhchivan State University

Azerbaijan Nakhchivan September 2019

Nakhchivan State University occupies a special place among other universities in Azerbaijan. The university campus of 108 hectares area includes modern teaching buildings with all kinds of facilities. The electronic rooms, labs, internet centers, and an electronic library, equipped with modern information technologies at the university serve teaching staff and students. WI –Fi wireless internet system is available in the whole area of university.


Azerbaijan State University of Economics

Bachelor Azerbaijan Baku September 2019

Azerbaijan State University of Economics , which was founded in 1930, is one of the largest higher education institutions in the Southern Caucasus. There are 9 faculties operating at UNEC with more than 18.000 students studying on 21 specialities.


Azerbaijan Medical University

Azerbaijan Baku September 2019

Azerbaijan Medical University (AMU) founded in 1930, is one of the largest and most prestigious higher educational establishments in the country.


Azerbaijan University Of Architecture And Construction

Bachelor Azerbaijan Baku September 2019

Azerbaijan University of Architecture and Construction


Western University

Azerbaijan Baku September 2019

Western University is a private educational institution based in Baku, Republic of Azerbaijan. Founded in 1991, it has become one of the leading universities in Azerbaijan. It has a well-established reputation in the academic sector and provides a vast range of departments for serious–minded students. The requirements to enter the University are among the highest among non-state universities.