Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Baku, Azerbaijan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Baku. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Baku đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Baku

Địa điểm
Azerbaijan
Baku
Khazar University is a private educational institution for undergraduate, graduate and professional studies promoting advanced study and research, edu...
Azerbaijan State University of Economics , which was founded in 1930, is one of the largest higher education institutions in the Southern Caucasus. Th...
Azerbaijan Medical University (AMU) founded in 1930, is one of the largest and most prestigious higher educational establishments in the country.
Azerbaijan University of Architecture and Construction