Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Baku, Azerbaijan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Baku. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Baku đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Baku

Địa điểm
Azerbaijan
Baku
Khazar UniversityKhazar University là một tổ chức giáo dục tư nhân cho các nghiên cứu đại học, sau đại học và chuyên nghiệp thúc đẩy nghiên cứu và ngh...
Đại học Kinh tế Quốc dân Azerbaijan, được thành lập năm 1930, là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất ở vùng Caucasus phía Nam. Có 9 khoa h...
Chào mừng đến với một trong những chỗ ngồi tốt nhất và tiên tiến nhất của việc học trên thế giới. Từ năm 1996 các giảng viên của sinh viên quốc tế đã ...
Lịch sử của Azerbaijan Kiến trúc và Đại học Xây dựng ngày trở lại vào sự sáng tạo của Khoa Kỹ thuật Xây dựng cộng hòa trong 20-tệ của thế kỷ trước. N...