Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nakhchivan, Azerbaijan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Nakhchivan. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nakhchivan đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Nakhchivan

Địa điểm
Azerbaijan
Nakhchivan
Bạn thân mến! Nakhchivan State University chiếm một vị trí đặc biệt trong số các trường đại học khác ở Azerbaijan. Khuôn viên trường đại học có diện t...
Nakhchivan University được thành lập vào năm 1999 bởi Bộ Tư pháp của Cộng hòa Azerbaijan và bắt đầu hoạt động như một cơ sở giáo dục đại học. Trường đ...