Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Minsk, Belarus 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Minsk. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Minsk đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Minsk

Địa điểm
Belarus
Minsk
Eurasian Management and Administration School (EMAS Business School) is one of the leading business schools, the expert in strategic management and MB...
The Belarusian State University is a leading scientific, educational, innovation and cultural centre of the Republic of Belarus. Belarusian State Univ...
Về Đại học Quốc tế "MITSO" QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC "MITSO" HÔM NAY: Đại học quốc tế "MITSO" là một tổ chức hiện đại và phát triển năng động của giáo dụ...