Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bangladesh 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Bangladesh. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Bangladesh đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Bangladesh. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Bangladesh đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Đọc thêm

Tìm các trường đại học cử nhân tại Bangladesh và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Bangladesh và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bangladesh: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Asian University for Women (AUW) is a preeminent liberal arts and sciences university seeking to educate the next generation of women leaders.At AUW, topics ranging from Politics, Philosophy and Econo ... Đọc thêm

Asian University for Women (AUW) is a preeminent liberal arts and sciences university seeking to educate the next generation of women leaders.At AUW, topics ranging from Politics, Philosophy and Economics to Bioinformatics and Public Health are not merely taught; they are explored and discovered through critical inquiry and close engagement with international faculty, conferences, internships, community service, and independent research. Đọc ít hơn

Canadian University of Bangladesh (CUB) is a new university. Yes it is newly established (January, 2016), but it is also a totally new breed of university, too. What makes Canadian University unique? ... Đọc thêm

Canadian University of Bangladesh (CUB) is a new university. Yes it is newly established (January, 2016), but it is also a totally new breed of university, too. What makes Canadian University unique? It’s application based. That means that “we teach by demonstrating; we learn by doing”. Our approach to education, in that respect, very much follows the North American Model. Đọc ít hơn

BRAC University (BRACU) was established in 2001. It follows a liberal arts approach to education which nurtures fresh ideas and gives new impetus to the field of tertiary education. It ensures a high ... Đọc thêm

BRAC University (BRACU) was established in 2001. It follows a liberal arts approach to education which nurtures fresh ideas and gives new impetus to the field of tertiary education. It ensures a high quality of education and aims to meet the demands of contemporary times. Building on BRAC's experience of seeking solutions to challenges posed by extreme poverty, BRACU hopes to instill in its students a commitment to working towards national development and progress. Đọc ít hơn

Larnaca College is one of the most vibrant colleges set up in Larnaca Cyprus and offers high standards of private education on a wide range of programs to students from around the world.

Larnaca College is one of the most vibrant colleges set up in Larnaca Cyprus and offers high standards of private education on a wide range of programs to students from around the world. Đọc ít hơn
Cộng hòa , Hồi giáo , Thủ đô + 2 Hơn Ít hơn