Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Covilha, Bồ Đào Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Covilha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Covilha đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Covilha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Covilha đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Beira Interior's mission is "To promote the high-level qualification, the production, transmission, criticism, and diffusion of knowledge, culture, science, and technology, through s ... Đọc thêm

The University of Beira Interior's mission is "To promote the high-level qualification, the production, transmission, criticism, and diffusion of knowledge, culture, science, and technology, through study, teaching and research". UBI should assume itself as a lively and vibrant community, recognized for the quality of its performance in teaching, research, and knowledge transfer, and with a strong commitment to the region. Đọc ít hơn