Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Guarda, Bồ Đào Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Guarda. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Guarda đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Guarda. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Guarda đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Polytechnic of Guarda is an institution of higher education dedicated to preparing students for their future professions. It is also involved in research and investigation activities, services to ... Đọc thêm

The Polytechnic of Guarda is an institution of higher education dedicated to preparing students for their future professions. It is also involved in research and investigation activities, services to the community, and cultural, scientific, and technical interchange. The Polytechnic was founded by Law 303/80 in 1980 and its statutes were confirmed in 1985. The School of Education began in 1986. One year later, the School of Technology and Management opened its doors to the Higher Education System. In 1999, the School of Tourism and Hospitality Management in Seia was founded, followed, in 2001, by the integration of the School of Health Sciences. Đọc ít hơn