Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Viseu, Bồ Đào Nha 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Viseu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Viseu đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Viseu

Địa điểm
Bồ Đào Nha
Viseu
Đến Trường Công nghệ và Quản lý Viseu (ESTGV) đáp ứng hình thành, một kỹ thuật viên cấp cao cấp có trình độ trong lĩnh vực carecidos trong khu vực ảnh...
A Escola Superior de Saúde de Viseu (ESSV) é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de persona...
Các Nông nghiệp Trường Viseu (ESAV), Chính thức thành lập vào ngày 19 tháng mười hai năm 1994 (Nghị định số 304/94), nó là một trong những đơn vị tổ c...
Các Trường Viseu Giáo dục (ESEV) Đó là sự thống nhất hữu cơ đầu tiên của một Viện Đại học Bách khoa để trở thành hoạt động ở Bồ Đào Nha. Năm 1983, nó ...