Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Łódź, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Łódź. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Łódź đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Łódź

Địa điểm
Ba Lan
Łódź
Nó cung cấp các khóa học cơ bản của Ba Lan cũng như các khóa học ngôn ngữ Ba Lan chuyên đề trong lịch sử, địa lý, sinh học, hóa học, vật lý, toán h...
Lịch sử của MUL Đại học Y khoa Lodz đã được khánh thành vào ngày 01 tháng 10 năm 2002 như một sự hợp nhất của hai trường y tế: Học viện Y khoa Lodz v...