Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Łódź, Ba Lan 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Łódź. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Łódź đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Łódź

Địa điểm
Ba Lan
Łódź
The highly respected University of Lodz is one of the leading institutions of higher education in Poland. It was established in 1945 as a successor of...
The Medical University of Lodz was inaugurated on October 1, 2002 as a merger of two Medical Schools: the Medical Academy of Lodz and the Military Med...