Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Chạy, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Chạy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chạy đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Chạy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chạy đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The College of Social and Media Culture (CSMC) is an independent HE institution. It was established on 14th August 2001. The College's founder is Rev. Tadeusz Rydzyk, Ph.D., the director of „Radio Ma ... Đọc thêm

The College of Social and Media Culture (CSMC) is an independent HE institution. It was established on 14th August 2001. The College's founder is Rev. Tadeusz Rydzyk, Ph.D., the director of „Radio Maryja” and the founder of a TV channel „TRWAM.” At present, Rev. Zdzisław Klafka, Ph.D., is the Rector of the College. The school has adopted the following epigraph: Fides, Ratio et Patria, i.e., Faith, Mind, and Homeland. Đọc ít hơn