Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Elblag, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Elblag. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Elblag đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Elblag. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Elblag đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The State University of Applied Sciences (PWSZ in Elbląg) was established on July 1, 1998. Since its foundation, our University has granted 9560 graduation diplomas (7579 diplomas to graduates of full ... Đọc thêm

The State University of Applied Sciences (PWSZ in Elbląg) was established on July 1, 1998. Since its foundation, our University has granted 9560 graduation diplomas (7579 diplomas to graduates of full-time programs, 1981 diplomas to graduates of part-time programs) and 3208 post-graduate diplomas. Đọc ít hơn