Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Gdańsk, Ba Lan 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gdańsk. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gdańsk đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Gdańsk

Địa điểm
Ba Lan
Gdańsk
Gdansk College of Health is the non-public higher school. Since 1999, we educate students at bachelor and master level. The college is located in Gda?...
WSB University in Gdansk cares about its students. The proper infrastructure positively influences the comfort of studying. We have prepared for you m...
Gda?sk University of Technology (Polish: Politechnika Gda?ska) is a technical university in Gda?sk-Wrzeszcz, and one of the oldest universities in Pol...