Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Józefów, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Józefów. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Józefów đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Józefów. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Józefów đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Alcide De Gasperi University of Euro regional Economy (WSGE) was created on the 18th November 2002 and registered as a private University. The university's primary goal is to link education and busine ... Đọc thêm

Alcide De Gasperi University of Euro regional Economy (WSGE) was created on the 18th November 2002 and registered as a private University. The university's primary goal is to link education and business and prepare WSGE graduates to be professional and well-educated employees. Đọc ít hơn