Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kielce, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kielce. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kielce đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kielce. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kielce đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Computer Engineering and Telecommunications was established on 3rd September 2002 as the first non-public technical institution of higher education in Kielce. Kielce is the capital c ... Đọc thêm

The University of Computer Engineering and Telecommunications was established on 3rd September 2002 as the first non-public technical institution of higher education in Kielce. Kielce is the capital city (more than 200,000 inhabitants) of the Swietokrzyskie Region (one of 16 regions of Poland) situated between Krakow and Warsaw. Đọc ít hơn