Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Koszalin, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Koszalin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Koszalin đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Koszalin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Koszalin đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Koszalin University of Technology is a modern university that can boast of traditions. For over 45 years now, it has been the only public technical university in the Middle Pomerania region. It pr ... Đọc thêm

The Koszalin University of Technology is a modern university that can boast of traditions. For over 45 years now, it has been the only public technical university in the Middle Pomerania region. It provides education to nine thousand students in all the systems available, and it covers 27 study courses, including economics, arts, and humanities. Đọc ít hơn