Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Legnica, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Legnica. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Legnica đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Legnica. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Legnica đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

W 1998 roku powstała w Legnicy pierwsza samodzielna, państwowa wyższa uczelnia. Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez własnej bazy ... Đọc thêm

W 1998 roku powstała w Legnicy pierwsza samodzielna, państwowa wyższa uczelnia. Początki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez własnej bazy materialnej i kadry nauczycieli akademickich. Đọc ít hơn