Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Lublin, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Lublin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lublin đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Lublin

Địa điểm
Ba Lan
Lublin
Đại học Vincent Pol (VPU) nằm ở Lublin ở miền đông Ba Lan, 170km về phía Nam của Warsaw. Lublin là một thành phố lịch sử thiết lập trên bờ sông Bystrz...
Bắt đầu Đại học Kinh tế và Đổi mới ở Lublin (WSEI) được thành lập trên cơ sở sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao ngày 24 tháng 10 năm 20...
The John Paul II Catholic University of Lublin là một trong những trường đại học lâu đời nhất của Ba Lan. Trong suốt lịch sử 100 năm của mình, đây là ...
WSPA - lâu đời nhất ở Lublin!Trường Đại học Doanh nghiệp và Quản trị tại Lublin (WSPA) được thành lập vào năm 1998 với tư cách là một tổ chức giáo dục...