Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pila, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pila. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pila đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pila. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pila đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Stanisław Staszic State University of Applied Sciences in Piła is the biggest public university in northern Greater Poland. Since 2000 it educates medical specialists, economists, engineers, and human ... Đọc thêm

Stanisław Staszic State University of Applied Sciences in Piła is the biggest public university in northern Greater Poland. Since 2000 it educates medical specialists, economists, engineers, and humanists. The University offers undergraduate, engineering, and graduate studies, responding to the labor market's dynamic changes. Đọc ít hơn