Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pomorska, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pomorska. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pomorska đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pomorska. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pomorska đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Gdańsk School of Higher Education based in Gdańsk was established in 2002. Initially, it was named Gdańsk College of Administration. However, in 2012 due to its academic development – the extension of ... Đọc thêm

Gdańsk School of Higher Education based in Gdańsk was established in 2002. Initially, it was named Gdańsk College of Administration. However, in 2012 due to its academic development – the extension of faculties and fields of study including engineering studies – the School, by the power of the Minister of Science and Higher Education of 20 December 2011, changed its name to the current one. Đọc ít hơn