Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Poznań, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Poznań. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Poznań đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Poznań

Địa điểm
Ba Lan
Poznań
Poznan University of Technology là trường đại học kỹ thuật tốt nhất trong lĩnh vực âm thanh Wielkopolskie ở miền tây Ba Lan. Trong năm 2017/2018 nó đã...
Đại học Paris-Sud (UPSud) được công nhận về chất lượng đặc biệt trong nghiên cứu của mình. Nó được xếp hạng trong số các trường đại học hàng đầu của P...