Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Poznań, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Poznań. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Poznań đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Poznań

Địa điểm
Ba Lan
Poznań
Poznan University of Technology is the best technical university in the Wielkopolskie voivodeship in western Poland. Poznan University of Technology ...
Paris-Sud University is located in the south of the Paris region. It is composed of five faculties (UFR), one engineering school (Polytech Paris-Sud) ...