Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Poznań, Ba Lan 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Poznań. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Poznań đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Poznań

Địa điểm
Ba Lan
Poznań
School of Form offers a 3.5-year full-time Design course, after which students obtain a Bachelor’s degree from the University of Social Sciences and H...
The Poznan University of Arts has been in existence for over 90 years. It was established in 1919 as the School of Decorative Arts and was later trans...