Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Poznań, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Poznań. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Poznań đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Poznań

Địa điểm
Ba Lan
Poznań
Trường Mẫu cung cấp một khóa học thiết kế toàn thời gian 3,5 năm, sau đó học sinh có được một bằng Cử nhân của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân ...
Các Poznan Đại học Nghệ thuật đã tồn tại trong hơn 90 năm qua. Nó được thành lập vào năm 1919 như các trường học của nghệ thuật trang trí và sau đó đư...