Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Rzeszow, Ba Lan 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Rzeszow. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rzeszow đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Rzeszow

Địa điểm
Ba Lan
Rzeszow
Rzeszów is a growing, vibrant city of about 192,000 residents located in southeastern Poland. The University of Rzeszow, which is a 15 minute walk fro...
University of Information Technology and Management