Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Śląska, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Śląska. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Śląska đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Śląska. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Śląska đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Jan Dlugosz University in Czestochowa is a public university with its history that traces back to 1971. The university comprises 4 faculties with more than 40 fields of study, with bachelor's, master' ... Đọc thêm

Jan Dlugosz University in Czestochowa is a public university with its history that traces back to 1971. The university comprises 4 faculties with more than 40 fields of study, with bachelor's, master's, and doctoral degrees. It offers postgraduate studies & courses and opens new study areas accommodating employers' needs and sought-after skills most requested on the marketplace. Đọc ít hơn