School of Form at the University of Social Sciences and Humanities - SWPS

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Mẫu cung cấp một khóa học thiết kế toàn thời gian 3,5 năm, sau đó học sinh có được một bằng Cử nhân của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (SWPS).

Trường Mẫu có:

Chương trình học tập tốt nhất của Ba Lan theo Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học; một đội tuyệt vời và nổi tiếng của giảng viên; hội thảo và các studio hiện đại và được trang bị tốt; một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời với nhiều công ty Ba Lan và quốc tế. Các chương trình nghiên cứu độc đáo kết hợp việc dự án và một nền giáo dục nhân văn đó đã được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia dẫn Lidewij Edelkoort, chủ tịch của Học viện Thiết kế tại Eindhoven (1999-2008), giám đốc chiến lược và cố vấn của Trường Mẫu.

Trường Mẫu là mở cửa cho tất cả mọi người - tinkerers, các nhà phân tích, lập trình máy tính, những người có một tình yêu dành cho DIY - và sẽ giúp bạn phát triển, bổ sung, hoàn thiện và sử dụng các kỹ năng và sở thích của bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi ảnh hưởng trên thế giới, để nâng cao chất lượng của người dân về cuộc sống, và hiểu và đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày nay, sau đó Trường Mẫu là dành cho bạn.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • đánh bóng

Nhìn Cử nhân »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

Cử nhân thiết kế

Tại trường Toàn thời gian 3 - 4 năm October 2019 Ba Lan Poznań

Chương trình được đề cử chương trình tốt nhất tại Ba Lan theo để Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học mà phải chải qua một voi ma mút triệu người được đề cử để tìm ra một người chiến thắng. [+]

Cử nhân thiết kế Tại sao khóa học này?

Các chương trình nghiên cứu trong thiết kế ở Poznan Campus của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (School of Form) được đề cử chương trình tốt nhất tại Ba Lan theo để Bộ Khoa học và giáo dục đại học mà phải chải qua một voi ma mút triệu người được đề cử để tìm một người chiến thắng.

Bộ nhấn mạnh tính chất liên ngành của chương trình và thực tế là nó liên quan đến phương pháp tiếp cận hiện đại để giáo dục và dạy kỹ năng thực hành cho sinh viên một nền tảng hoàn chỉnh cho tương lai của mình trong một môi trường làm việc thực tế.... [-]


Video

Welcome to School of Form