Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Śląska, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Śląska. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Śląska đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Śląska. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Śląska đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Humanitas University in Sosnowiec was established on 12th April 1997 under the name University of Management and Marketing. On the strength of the decision of National Education Minister no. DNS1-0145 ... Đọc thêm

Humanitas University in Sosnowiec was established on 12th April 1997 under the name University of Management and Marketing. On the strength of the decision of National Education Minister no. DNS1-0145-127-TBM97, the university has been inscribed into Non-state Academies Registry under no. 110. Đọc ít hơn